Oaza Sigurnosti Kragujevac

Zakon o javnom redu i miru

Kad nema elemenata za krivično gonjenje protiv počinioca se pokreće prekršajni postupak koji vodi  Prekršajni sud na području gde je prekršaj učinjen. Po prijavi lica prema kome je nasilje izvršeno ili bilo kog lica koje ima saznanja o izvršenom nasilju, policija podnosi  prijavu Prekršajnom sudu. Pošto ni u jednom Zakonu , koji se primenjuje u prekršajnom postupku , nasilje u porodici nije propisano kao delo , za učinioce dela primenjuju se odredbe  čl. 6  Zakonu o javnom redu i miru :

  • Ko svađom ili vikom remeti javni red i mir ili ugrožava bezbednst građana –kazniće se novčanom kaznom  ili kaznom zatvora do 20 dana.
  • Ko ugrožava sigurnost drugog lica pretnjom da će napasti  na život ili telo tog ili njemu bliskog lica –kazniće se novčanom kaznom   ili kaznom zatvora do 30 dana.
  • Ko vređanjem ili zloupotrebom drugog , vršenjem nasilja nad drugim, izazivanjem tuče ili učestvovanjem u njoj , ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir –kazniće se novčanom kaznom  ili kaznom zatvora do 60 dana.

Zakonom o prekršajima predviđeno je izricanje i zaštitnih mera: oduzimanje predmeta, obavezno lečenje alkoholičara i narkomana, kao i zabrana pristupa oštećenom. Mera zabrane pristupa oštećenom izriče na pismeni predlog podnosioca zahteva ili usmeni predlog oštećenog pri saslušanju u prekršajnom postupku,  radi sprečavanja učinioca da ponovi prekršaj ili da nastavi da ugrožava oštećenog. Izrečena mera zabrane pristupa oštećenom uključuje i meru zabrane pristupa zajedničkom stanu ili domaćinstvu u periodu za koji važi zabrana.

Mera zabrane pristupa se može izreći u trajanju do godine dana, a ako kažnjeni ostvari kontakt  sa oštećenim na nedozvoljen način ili u nedozvoljeno  vreme , kazniće se novčanom kaznom  do 30.000,00 din ili kaznom zatvora do 30 dana. U prekršajnom postupku se može istaći imovinsko pravni zahtev zbog štete koja je učinjena  nasiljem. Zbog istog opisa radnje u prekršaju  kao i u krivičnom zakoniku , pored prekršajnog postupka može se pokrenuti i krivični postupak za izvršeno nasilje.

Ministarstvo inostranih poslova republike Češke

Ceritas Czech Republic

Češka razvojna agencija

Dobrotvorni fond ADRA

Mlekara Šabacbuy gabapentin uk